Black Socks

Stretch Nylon, Thermolite, Merino Wool