Black Socks

Stretch Nylon, Polyester, Extra Fine Merino Wool Blend