Black Socks

Polyester, Extra Fine Merino Wool Blend, Stretch Nylon