Black, Khaki, Blue Dark, RedSocks

Black, Khaki, Blue Dark, Red