Black, Khaki, Blue Dark, OrangeSocks

Black, Khaki, Blue Dark, Orange