Black, Khaki, Blue, Blue DarkSocks

Black, Khaki, Blue, Blue Dark