Black, Blue Dark, Khaki, OrangeSocks

Black, Blue Dark, Khaki, Orange