Black, Blue Dark, Khaki, BrownSocks

Black, Blue Dark, Khaki, Brown