Black, Blue Dark, Khaki, BlueSocks

Black, Blue Dark, Khaki, Blue