Ankle Socks

Merino Wool, Stretch Nylon, Polyester