4 Channel Wicking Polyester, Stretch Nylon, Nylon, SilkSocks

4 Channel Wicking Polyester, Stretch Nylon, Nylon, Silk