Men's Grey Socks

Stretch Nylon, Extra Fine Merino Wool Blend