Men's Blue Socks

Stretch Nylon, Cotton, Nylon, Spandex