Kid's Socks

Stretch Nylon, Polyester | Shoe Size 10.5