Kid's Socks

Polyester, Stretch Nylon | Shoe Size 12