Kid's Socks

4 Channel Wicking Polyester, Nylon, Elastic, Stretch Nylon, Thorwick