X Static, Nylon, Extra Fine Merino Wool BlendSocks