Stretch Nylon, Polyester, Extra Fine Merino Wool BlendSocks